Thursday, July 17, 2008

Dasar Pemulihan Khas

Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet Pelaksanaan Kabinet Pelaksanaan Dasar Palajaran 1997. (1997)

"Adalah diperlukan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan pengajaran, bahan-bahan kecil, peruntukan bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta bahan-bahan tertentu."

Matlamat pemulihan

Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan

Konsep pemulihan

"Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid-murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah

selamat datang

selamat datang ke bog pemulihan. Blog ini mula wujud pada 17 Julai 2008. blog ini bertujuan untuk memberitahu perkembangan program pemulihan di sekolah rendah